VỀ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đây là những bài liên quan đến “Hội thánh của Đức Chúa Trời” trong Blog này:

 1. Bảng tóm tắt những sự giả dối của Hội thánh của Đức Chúa Trời.
 2. Hội thánh của Đức Chúa Trời giải nghĩa sai Kinh Thánh.
 3. Hội thánh của Đức Chúa Trời giữ Lễ trọng thể sai ngày.
 4. Hội thánh của Đức Chúa Trời tiên tri sai về tận thế.
 5. Hội thánh của Đức Chúa Trời sửa sách của An Xang Hồng.
 6. Hội thánh của Đức Chúa Trời: Tình hình tài chính rất đáng ngờ!
 7. Hội thánh của Đức Chúa Trời: Tiền đi về đâu?
 8. Giải thưởng của nữ hoàng Anh: Sự thật và Hư cấu.
 9. Hội thánh của Đức Chúa Trời: Hacking.
 10. Kịch bản tiếp theo của Hội thánh của Đức Chúa Trời. 
 11. Lời tiên tri Đaniên: Hội thánh của Đức Chúa Trời đã nói dối về các sự kiện lịch sử. 
 12. Chiến thuật mà Hội thánh của Đức Chúa Trời sử dụng để kiểm soát tâm trí (mind control) các thành viên.
 13. Bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Los Angeles, California
 14. Bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Bloomingdale, Illinois.

(còn tiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên