Mong các bạn hãy tỉnh táo để tìm hiểu sự thật!

Mục đích chúng tôi lập nên trang web này để nói lên sự thật về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi rất mong các bạn hãy tỉnh táo, sáng suốt, tìm hiểu kỹ, để không còn bị Hội thánh của Đức Chúa Trời lừa dối và lợi dụng nữa. Những gì chúng tôi làm là vì bạn, chứ không phải là để chống lại bạn. Mong các bạn hãy đọc kỹ và tìm hiểu kỹ những bài viết trên trang web này. Tôi có dẫn thêm nguồn nhiều trang web bằng Tiếng Anh ở mục Liên kết để các bạn tìm hiểu thêm nhé.

Thành viên Hội thánh của Đức Chúa Trời xin hãy bắt đầu tại đây!

AN XANG HỒNG KHẲNG ĐỊNH DANH JESUS LÀ DANH DUY NHẤT NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI

An Xang Hồng đã khẳng định danh Jesus là danh duy nhất nhận được sự cứu rỗi, trong sách “Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Ngọn suối nước sự sống” – trang 181 – chương 12 (ấn bản Tiếng Hàn/Tiếng Anh). Đây là nguyên bản Tiếng Anh: “Salvation is found in no other […]

AN XANG HỒNG TIÊN TRI ĐỨC CHÚA JESUS SẼ ĐẾN VÀO NĂM 1988

Nhiều người dự đoán rằng Đức Chúa Jesus sẽ trở lại phán xét thế gian vào năm 1988. Nhiều tiên tri giả cũng đã dự đoán năm 1988 là năm tận thế. Dưới đây là danh sách những người này: Edgar C. Whisenant : dự đoán rằng sự cứu rỗi sẽ xảy ra vào năm 1988 trong […]

CÂU CHUYỆN VỀ CHỒNG CŨ CỦA ZAHNG GIL JAH

Đã có một số tranh cãi trực tuyến liên quan đến cuộc hôn nhân đầu tiên của Zahng Gil Jah. Khi tôi còn ở trong Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới (WMSCOG), đã một lần tôi lên mạng xem và biết được rằng An Xang Hồng và Zahng Gil Jah đều đã kết hôn với người khác và đã […]

AN XANG HỒNG VỚI HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

An Xang Hồng, người sáng lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã rao giảng một số điều, trong khi đó, Hội Thánh của Đức Chúa Trời rao giảng những điều trái ngược với những gì An Xang Hồng đã giảng. Có thể xem một vài ví dụ sau An Xang Hồng nói nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời nói “Sự […]

AN XANG HỒNG HIỂU SAI VÀ MÂU THUẪN VỚI KINH THÁNH TRONG CÁC QUYỂN SÁCH CỦA MÌNH

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tuyên bố rằng một người đàn ông Hàn Quốc tên là An Xang Hồng là Đức Chúa Jesus đến thế gian lần thứ 2 (Đây cũng là tuyên bố mà Giáo hội Thống nhất đưa ra về người sáng lập của họ tên là Sun Myung Moon, cũng là người Hàn Quốc). An Xang […]

THÀNH VIÊN HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI XIN HÃY BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY.

Nếu bạn là thành viên của Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG), tôi rất vui vì bạn đã đến đây. Tôi viết blog này là vì bạn, chứ không phải để chống lại bạn.    Tôi hiểu bạn có thể không vui khi đọc những thông tin tiêu cực về […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên