Mong các bạn hãy tỉnh táo để tìm hiểu sự thật!

Mục đích chúng tôi lập nên trang web này để nói lên sự thật về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi rất mong các bạn hãy tỉnh táo, sáng suốt, tìm hiểu kỹ, để không còn bị Hội thánh của Đức Chúa Trời lừa dối và lợi dụng nữa. Những gì chúng tôi làm là vì bạn, chứ không phải là để chống lại bạn. Mong các bạn hãy đọc kỹ và tìm hiểu kỹ những bài viết trên trang web này. Tôi có dẫn thêm nguồn nhiều trang web bằng Tiếng Anh ở mục Liên kết để các bạn tìm hiểu thêm nhé.

Thành viên Hội thánh của Đức Chúa Trời xin hãy bắt đầu tại đây!

ZAHNG GIL JAH LÀ AI?

Zahng Gil Jah (tiếng Hàn Quốc: 장길자,chữ Hán: 長吉子; âm Hán Việt: Trường Cát Tử), còn được đánh vần là Chang Gil Jah và Jang Gil Ja, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1943, là một phụ nữ người Hàn Quốc, được những thành viên Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) tin và xưng […]

GiẢI THƯỞNG CỦA NỮ HOÀNG ANH: SỰ THẬT VÀ HƯ CẤU !

Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) đã hoạt động tình nguyện và phục vụ cộng đồng tại các địa điểm của các chi nhánh Hội thánh khác nhau. Các thành viên tham gia vào các sự kiện như truyền máu, dọn dẹp ở nơi công cộng, khắc phục […]

BẢN THU ÂM BÀI GIẢNG ĐẠO CỦA AN XANG HỒNG: “THÀNH THÁNH GIÊRUSALEM MỚI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI MANG HÌNH NỮ?”

Đây là bản thu âm bài giảng đạo của An Xang Hồng, chủ đề :”Thành Thánh Giêrusalem Mới là Đức Chúa Trời mang hình nữ?“. Bản thu âm này hiện được lưu trữ tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời Giao Ước Mới Lễ Vượt Qua (NCPCOG). Bản thu âm này được up lên youtube bởi một […]

AN XANG HỒNG CHO RẰNG Ý TƯỞNG VỀ “ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ” LÀ “ẢO TƯỞNG” VÀ “TÂM THẦN”

Dòng chữ tiếng Anh trong hình trên có nghĩa là : “Ý tưởng về “Đức Chúa Trời Mẹ” là ảo tưởng và tâm thần” Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là ” Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới […]

CHƯƠNG 16- SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

CHƯƠNG 15 – SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

CHƯƠNG 8 – SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

CHƯƠNG 7 – SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “ Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên