LIÊN KẾT

Để hoàn thành được trang web này, tôi rất biết ơn những người đã lập ra các trang web, trang Blog, bài viết, video sau đây để tôi có thể sử dụng dữ liệu của họ. Các bạn có thể vào các trang web sau để tìm hiểu thêm. Hầu hết các trang web dưới đây đều bằng tiếng Anh, chỉ có vài trang web bằng tiếng Tây Ban Nha thì tôi có ghi chú kèm theo link trang web đó.

Các trang web nói về Hội Thánh của Đức Chúa Trời:
 1. www.examiningthewmscog.com: Đây là một trang web rất hay, do rất nhiều người viết. Nơi đây có rất nhiều dữ liệu mà tôi đã sử dụng để viết nên Blog này. Trang web này còn có cả diễn đàn cho các bạn thảo luận.
 2. http://encountering-ahnsahnghong.blogspot.com : Đây cũng là một trang web mà tôi sử dụng dữ liệu khá nhiều cho Blog của tôi.  Tôi rất biết ơn genny, người viết ra blog này. 
 3. http://www.laverdaderaiddsmm.com/ : Đây là 1 trang web bằng tiếng Tây Ban Nha nói về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tiếng Tây Ban Nha là  Iglesia de Dios Sociedad Misionera (IDDSMM = WMSCOG). Các bạn có thể dùng Google để dịch. 
 4. http://fuerasectaspr.blogspot.com/ : Đây là 1 Blog bằng tiếng Tây Ban Nha. Các bạn có thể dùng Google để dịch. 
 5. https://docs.google.com/document/pub?id=1MsoweMAuX9TFiNpzg6Oi2d1CERWFyrqwHp183-H_G9U : Đây là tài liệu cho thấy Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã không giữ các ngày Lễ Trọng Thể theo đúng lịch. 
 6. https://vimeo.com/14811127: Đây là video mà giáo sư Ji – Il Tark nói về Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại hội nghị của Tổ chức Nghiên Cứu Tà Giáo Quốc tế (trong video này có tài liệu chứng minh An Xang Hồng đã dự đoán tận thế vào năm 2012).
 7. http://www.letusreason.org/WorldR2.htm : đây là 1 bài viết tổng quát và phê bình Hội Thánh của Đức Chúa Trời của tổ chức Let Us Reason Ministries.
 8. http://www.belovedspear.org/2011/08/world-mission-society-church-of-god.html : đây là 1 bài viết tóm tắt lý do tại sao Hội Thánh của Đức Chúa Trời là tà đạo.
 9. https://jamietalkstogod.wordpress.com/2007/04/06/church-of-god-world-mission-society/ : Đây là 1 bài Blog của Jamie nói về Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Các trang web nói về tà đạo và kiểm soát trí óc:
 1. https://freedomofmind.com/ : Đây là trang web của ông Steven Hassan, chuyên gia nghiên cứu về tà đạo, đặc biệt là tiêu chuẩn BITE để biết một Hội thánh là tà đạo của ông. Steve Hassan là 1 thành viên cũ của tà đạo “Hội Thánh Thống Nhất” (Tiếng Anh là “Unification Church” hay còn gọi là “The Moonies”). Tà đạo này cũng xuất phát từ Hàn Quốc, và cũng có “Đức Chúa Trời Cha”, “Đức Chúa Trời Mẹ”. Người sáng lập ra tà đạo này là Sun Myung Moon cũng có rất nhiều vợ.
 2. https://www.odan.org/hassan_excerpt: trích dẫn chương 2 một quyển sách của Steven Hassan : “Giải thoát khỏi xiềng xích”. Những điều được đề cập trong đây tương tự như Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
 3. Coping with Cult Involvement: A Handbook for Families and FriendsĐây là quyển sách bằng Tiếng Anh online, tựa đề là: “Đối phó với sự tham gia tà đạo: một quyển sổ tay cho Gia đình và Bạn bè”.
 4. Coping with Cult Members: đây là một bài viết của chuyên gia Rick Ross, tựa đề là “đối phó với các thành viên của tà đạo”.
 5. Spiritual Abuse Resources: đây là 1 trang web cung cấp thông tin và dữ liệu về “sự lạm dụng tinh thần”, đây là một chương trình của Tổ Chức Nghiên Cứu Tà giáo Quốc tế.
 6. https://vimeo.com/16497794: đây là 1 video của ông Steve Hassan nói về “Chiến thuật tiếp cận” của những Hội thánh Tà đạo kiểm soát và phá hoại trí óc.  Các bạn hãy xem Video này của ông Steve Hassan để có cách giúp đỡ những người thân yêu của bạn bị cuốn vào tà đạo.
 7. vimeo.com/15963095đây là 1 video khác của ông Steve Hassan nói về kiểm soát trí óc. Hãy chú ý phút thứ 19-20, ông nói về thời điểm mà ông thay đổi trong kinh nghiệm của mình. Ở trang vimeo.com này có rất nhiều video của ông Steve Hassan.
 8. Đây là những video ngắn cung cấp thông tin cho chúng ta biết về kiểm soát trí óc và cách vận hành của nó: Làm thế nào những cam kết quái gở khiến cho bạn bị mắc bẫy ở trong một tà đạo, Kiểm soát trí óc thật dễ dàng, Chiến thuật của tà đạo và kiểm soát trí óc – B.I.T.E., Steve Hassan – nói về tà đạo trong chương trình “Beyond the News”, Kỹ thuật kiểm soát trí óc (video này nói về Nhân chứng Giêhôva, nhưng cũng nói về kiểm soát trí óc một cách tổng quát).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên