VỀ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đây là những bài liên quan đến “Hội thánh của Đức Chúa Trời” trong Blog này: Bảng tóm tắt những sự giả dối của Hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời giải nghĩa sai Kinh Thánh. Hội thánh của Đức Chúa Trời giữ Lễ trọng thể sai ngày. Hội thánh […]

HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ TIÊN TRI SAI NGÀY TẬN THẾ VÀO NĂM 1988, 1999, 2012. HỌ SẼ DỰ ĐOÁN ĐIỀU GÌ NỮA?

Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) đã dự đoán ngày tận thế sai ít nhất ba lần vào năm 1988, 1999 và năm 2012. Mặc dù Hội thánh của Đức Chúa Trời dự đoán ngày tận thế vào năm 2012 và nhiều thành viên đã nói như vậy (xem […]

AN XANG HỒNG TIÊN TRI ĐỨC CHÚA JESUS SẼ ĐẾN VÀO NĂM 1988

Nhiều người dự đoán rằng Đức Chúa Jesus sẽ trở lại phán xét thế gian vào năm 1988. Nhiều tiên tri giả cũng đã dự đoán năm 1988 là năm tận thế. Dưới đây là danh sách những người này: Edgar C. Whisenant : dự đoán rằng sự cứu rỗi sẽ xảy ra vào năm 1988 trong […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên