LỄ VƯỢT QUA CÓ THỰC SỰ GIÚP THOÁT KHỎI TAI VẠ?

Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) tuyên bố rằng vì họ giữ Lễ Vượt Qua, nên họ được thoát khỏi mọi tai vạ. Xem bài giảng đạo của họ tại đây. Họ còn nói rằng dù cho tai vạ có lớn đến như thế nào đi chăng nữa, dù cho […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên