HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RẤT ĐÁNG NGỜ!

Trong những năm qua, tình hình tài chính và thực tiễn của Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) đã là một vấn đề gây tranh cãi trên rất nhiều trang web, blog và video như: https://www.examiningthewmscog.com, https://encountering-ahnsahnghong.blogspot.com, các video này. Vào tháng 7/2016, thẩm phán trong vụ kiện giữa […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên