HERBERT W.ARMSTRONG ĐÃ KHÔI PHỤC LẠI LỄ VƯỢT QUA TRƯỚC AN XANG HỒNG

  HERBERT W.ARMSTRONG Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) cho rằng An Xang Hồng là người đầu tiên khôi phục lại Lễ Vượt Qua đã bị hủy bỏ từ năm 325 sau công nguyên, cho nên An Xang Hồng chính là Đức Chúa Jesus đến lần thứ […]

HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI GiỮ LỄ TRỌNG THỂ SAI NGÀY!

Dòng chữ Tiếng Anh trong hình trên có nghĩa là “Sai ngày”. Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) luôn khoe khoang rằng họ là Hội thánh duy nhất giữ đúng các kỳ Lễ trọng thể được ghi chép trong Kinh thánh. Họ còn khẳng định chắc chắn […]

LỄ VƯỢT QUA CÓ THỰC SỰ GIÚP THOÁT KHỎI TAI VẠ?

Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) tuyên bố rằng vì họ giữ Lễ Vượt Qua, nên họ được thoát khỏi mọi tai vạ. Xem bài giảng đạo của họ tại đây. Họ còn nói rằng dù cho tai vạ có lớn đến như thế nào đi chăng nữa, dù cho […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên