CHIẾN THUẬT MÀ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI SỬ DỤNG ĐỂ KIỂM SOÁT TÂM TRÍ CÁC THÀNH VIÊN

Chữ “Mind Control” trong hình trên có nghĩa là  “kiểm soát tâm trí”. Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) thật sự là một tổ chức rất giỏi trong việc kiểm soát tâm trí (mind control) các thành viên. Cho nên, rất khó để các thành viên Hội […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên