AN XANG HỒNG KHÔNG RAO TRUYỀN TRONG 37 NĂM

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) nói rằng “An Xang Hồng rao truyền trong 37 năm để ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri về ngôi vua Đavít. Họ nói rằng vua Đavít phần xác lên ngôi năm 30 tuổi và cai trị trong 40 năm, cho […]

AN XANG HỒNG KHÔNG ỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI VỀ NGÔI VUA ĐAVÍT – PHẦN 2

Phần 1 đã nói về việc lời tiên tri “ngồi trên ngôi Đavít” không nói về số năm trị vì, mà nói về dòng dõi của vua Đavít. Trong phần này, chúng ta sẽ nói tiếp về sai lầm của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) khi họ […]

AN XANG HỒNG KHÔNG ỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI VỀ NGÔI VUA ĐAVÍT – PHẦN 1

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) giải nghĩa lời tiên tri về “ngôi vua Đavít” như sau: “vua Đavít phần xác lên ngôi năm 30 tuổi và cai trị trong 40 năm, cho nên, Đức Chúa Jesus, là vua Đavít phần linh hồn, cũng phải chịu phép Báptêm […]

AN XANG HỒNG KHẲNG ĐỊNH DANH JESUS LÀ DANH DUY NHẤT NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI

An Xang Hồng đã khẳng định danh Jesus là danh duy nhất nhận được sự cứu rỗi, trong sách “Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Ngọn suối nước sự sống” – trang 181 – chương 12 (ấn bản Tiếng Hàn/Tiếng Anh). Đây là nguyên bản Tiếng Anh: “Salvation is found in no other […]

AN XANG HỒNG TIÊN TRI ĐỨC CHÚA JESUS SẼ ĐẾN VÀO NĂM 1988

Nhiều người dự đoán rằng Đức Chúa Jesus sẽ trở lại phán xét thế gian vào năm 1988. Nhiều tiên tri giả cũng đã dự đoán năm 1988 là năm tận thế. Dưới đây là danh sách những người này: Edgar C. Whisenant : dự đoán rằng sự cứu rỗi sẽ xảy ra vào năm 1988 trong […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên