SỰ THAY ĐỔI TRONG SÁCH “SỰ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ NGỌN SUỐI NƯỚC SỰ SỐNG – PHẦN 2

Sự thay đổi trong sách “Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời và Ngọn Suối Nước Sự Sống” – Phần 2 – xóa bỏ “40 năm” Thay đổi sách của Đức Chúa Trời? Vậy nếu Đức Chúa Trời viết một cuốn sách, bạn có nghĩ cuốn sách đó nên thay đổi theo thời gian không? Thật […]

SỰ THAY ĐỔI TRONG SÁCH “SỰ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ NGỌN SUỐI NƯỚC SỰ SỐNG – PHẦN 1

Sự thay đổi trong sách “Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời và Ngọn Suối Nước Sự Sống” – Phần 1 : xóa bỏ sự ám chỉ đến “sự đến lần thứ hai” (trong tương lai) của Đức Chúa Jesus.     Sách “Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời và Ngọn Suối Nước Sự […]

AN XANG HỒNG KHÔNG RAO TRUYỀN TRONG 37 NĂM

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) nói rằng “An Xang Hồng rao truyền trong 37 năm để ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri về ngôi vua Đavít. Họ nói rằng vua Đavít phần xác lên ngôi năm 30 tuổi và cai trị trong 40 năm, cho […]

AN XANG HỒNG VỚI HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

An Xang Hồng, người sáng lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã rao giảng một số điều, trong khi đó, Hội Thánh của Đức Chúa Trời rao giảng những điều trái ngược với những gì An Xang Hồng đã giảng. Có thể xem một vài ví dụ sau An Xang Hồng nói nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời nói “Sự […]

THÀNH VIÊN HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI XIN HÃY BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY.

Nếu bạn là thành viên của Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG), tôi rất vui vì bạn đã đến đây. Tôi viết blog này là vì bạn, chứ không phải để chống lại bạn.    Tôi hiểu bạn có thể không vui khi đọc những thông tin tiêu cực về […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên