BẢN THU ÂM BÀI GIẢNG ĐẠO CỦA AN XANG HỒNG: “THÀNH THÁNH GIÊRUSALEM MỚI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI MANG HÌNH NỮ?”

Đây là bản thu âm bài giảng đạo của An Xang Hồng, chủ đề :”Thành Thánh Giêrusalem Mới là Đức Chúa Trời mang hình nữ?“. Bản thu âm này hiện được lưu trữ tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời Giao Ước Mới Lễ Vượt Qua (NCPCOG). Bản thu âm này được up lên youtube bởi một […]

CHƯƠNG 16- SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

AN XANG HỒNG CHO RẰNG Ý TƯỞNG VỀ “ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ” LÀ “ẢO TƯỞNG” VÀ “TÂM THẦN”

Dòng chữ tiếng Anh trong hình trên có nghĩa là : “Ý tưởng về “Đức Chúa Trời Mẹ” là ảo tưởng và tâm thần” Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là ” Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới […]

CHƯƠNG 15 – SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

CHƯƠNG 8 – SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

CHƯƠNG 7 – SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “ Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

CHƯƠNG 6 – SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “ Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

LỜI MỞ ĐẦU – SÁCH “GIẢI THÍCH VỀ GIÊRUSALEM MỚI VÀ VẤN ĐỀ VỀ KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA CÔ DÂU”

Vào năm 1980, An Xang Hồng đã viết 1 quyển sách, tựa là “Interpretation on the New Jerusalem and the Issue of the Head Covering of Brides” – “Giải thích về Giêsuralem mới và vấn đề về khăn trùm đầu của cô dâu“. Trong sách của ông ta, An Xang Hồng mô tả ý tưởng về Đức Chúa […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên