LỜI TIÊN TRI ĐANIÊN: HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ NÓI DỐI VỀ CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ

Một trong những điều ấn tượng nhất về Kinh Thánh là những lời tiên tri được ứng nghiệm. Những lời tiên tri được ứng nghiệm trong sách Đaniên đặc biệt hấp dẫn. Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) sử dụng những lời tiên tri của Daniel để làm […]

VỀ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đây là những bài liên quan đến “Hội thánh của Đức Chúa Trời” trong Blog này: Bảng tóm tắt những sự giả dối của Hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời giải nghĩa sai Kinh Thánh. Hội thánh của Đức Chúa Trời giữ Lễ trọng thể sai ngày. Hội thánh […]

ĐẤNG CHRIST KHÔNG CÒN PHẢI CHỊU SỰ CHẾT NỮA

An Xang Hồng qua đời vào ngày 25/2/1985 bởi một cơn đau tim và đột quỵ trên đường tới bệnh viện. Hội thánh của Đức Chúa Trời nói rằng An Xang Hồng chính là Đức Chúa Jesus đến lần thứ hai, và chính là Đức Chúa Trời. Nhưng Rôma 6:9 nói gì về điều này: […]

CÓ PHẢI ĐẤNG CHRIST ĐƯỢC TIÊN TRI LÀ SẼ HY SINH LẦN THỨ HAI? LẦN THỨ BA?

Khi tôi còn ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành thế giới (WMSCOG), tôi thường nghe họ nói nhiều về sự hy sinh của An Xang Hồng (họ gọi là Đức Chúa Trời Cha hay là Cha) và Zahng Gil Jah (họ gọi là Đức Chúa Trời Mẹ hay là Mẹ) , đại loại như: […]

CÓ PHẢI ZAHNG GIL JAH ĐẠI DIỆN CHO “CON BÒ CÁI TƠ” TRONG DÂN SỐ KÝ CHƯƠNG 19?

Khi tôi còn ở trong Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG), tôi được họ dạy rằng Zahng Gil Jah đại diện cho “con bò cái tơ sắc hoe” ở trong sách Kinh Thánh Dân số ký chương 19. Họ cho rằng vì “con bò cái tơ sắc hoe” này hy sinh […]

THÁO ẤN SỰ MẦU NHIỆM CỦA 7 TIẾNG SẤM – 2 BẢNG ĐÁ 10 ĐIỀU RĂN

Để bảo vệ tuyên bố của họ rằng An Xang Hồng là Đức Chúa Trời, các thành viên của Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) đã lập luận rằng An Xang Hồng đã “tháo ấn sự mầu nhiệm của 7 tiếng sấm”. Các thành viên Hội thánh của Đức Chúa Trời […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên