BẢNG ĐĂNG KÝ XIN ĐƯỢC MIỄN THUẾ CỦA HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TẠI LOS ANGELES, CALIFORNIA

Hội thánh của Đức Chúa Trời đã nói dối trong các bảng đăng ký xin được miễn thuế (IRS Tax Exempt Application) tại Mỹ.

Tại Mỹ, các tổ chức phi lợi nhuận phải đăng ký một bảng xin được miễn thuế, và gửi lên cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service – viết tắt là IRS). Khi các tổ chức nộp bảng xin được miễn thuế này lên cho IRS thì bảng này được công bố công khai, và bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng có quyền xem được bảng này. 

Vào tháng 1 năm 1999, Hội Thánh Đức Chúa Trời Hiệp hội truyền giáo Tin lành thế giới (WMSCOG) đã nộp đơn lên Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để được công nhận miễn thuế cho Hội thánh của họ tại Los Angeles, California. Theo Hướng dẫn về Thuế của IRS dành cho Nhà thờ và Tổ chức Tôn giáo, các Hội thánh, nhà thờ đáp ứng các yêu cầu 501 (c) (3) thì không bắt buộc phải nộp các bảng đăng ký xin được miễn thuế. Những người đóng góp cho một tổ chức đã được IRS công nhận miễn thuế thường được hưởng lợi từ các khoản đóng góp mà đã được miễn thuế.

IRS Form 1023 là bảng đăng ký mà một tổ chức phi lợi nhuận điền vào để có được tình trạng miễn thuế. Các ứng dụng này được IRS lưu giữ trong hồ sơ và có thể được yêu cầu bởi bất kỳ thành viên nào của công chúng. Mẫu đơn mà một thành viên của công chúng phải điền vào để nhận được một bản sao của đơn xin miễn thuế được gọi là Mẫu 4506-A (hướng dẫn điền vào Mẫu 4506-A).

Hội thánh của Đức Chúa Trời không chính thức tiết lộ bất kỳ thông tin nào về việc các khoản đóng góp của các thành viên đi về đâu? Khi tôi còn là thành viên, tôi không bao giờ được cho biết họ đã thu được bao nhiêu tiền, họ đã chi tiêu vào đâu và cho mục đích gì. Việc thiếu minh bạch tài chính trong Hội thánh của Đức Chúa Trời dấy lên rất nhiều câu hỏi.

Khi xem xét kỹ lưỡng bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời mà họ đã nộp lên Sở thuế vụ Hoa Kỳ IRS vào tháng 1/1999, chúng ta thấy họ đã nói dối rất nhiều điều. 

Tang lễ?

Tại trang 2 (Phần II) của bảng đăng ký xin được miễn thuế này (xem hình bên trái), Hội thánh của Đức Chúa Trời cung cấp mô tả về các hoạt động của Hội thánh. Hội thánh của Đức Chúa Trời nêu các điều sau đây:

Các buổi thờ phượng để tăng đức tin của các thánh đồ vào các công việc của Đấng Cứu Chúa Jesus Christ, các buổi làm phép Báptêm sẽ được lên kế hoạch hàng tháng để chào đón các thánh đồ đến với cách sống của Cơ đốc nhân và đến với con đường của sự cứu rỗi… Các nghi thức đám cưới được kết hợp với nhau dành cho những thánh đồ nam và nữ đã tham dự Hội thánh và trở thành những thánh đồ tận tụy của Hội thánh…. Các dịch vụ tang lễ, để đưa những thành viên của Hội thánh đã được gọi về trời bởi Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Chúa Jesus Christ. Các dịch vụ tang lễ này sẽ được sắp xếp dành cho các thánh đồ của Hội thánh và các thành viên của gia đình họ được gọi về trời bởi Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Chúa của họ… Việc đọc Kinh Thánh là để tăng cường sự cam kết về phần linh hồn đối với đường lối của Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Chúa Jesus Christ...”

Đọc những dòng trên, chúng ta thấy Hội thánh của Đức Chúa Trời đã làm trái với những điều mà họ đã tuyên bố trong bảng đăng ký xin được miễn thuế trên.

  • “Các buổi thờ phượng để tăng đức tin của các thánh đồ vào các công việc của Đấng Cứu Chúa Jesus Christ”: Hội thánh của Đức Chúa Trời luôn tuyên bố mạnh mẽ rằng An Xang Hồng là Đức Chúa Trời Cha và Zahng Gil Jah là Đức Chúa Trời Mẹ. Các buổi thờ phượng của họ mục đích là tăng đức tin vào An Xang Hồng và Zahng Gil Jah, và họ thờ phượng dâng lên An Xang Hồng và Zahng Gil Jah. Lời cầu nguyên của họ cũng là cầu nguyện lên An Xang Hồng và Zahng Gil Jah. Tại sao họ không nhắc đến An Xang Hồng và Zahng Gil Jah ở đây mà lại là Đức Chúa Jesus?
  • “các buổi làm phép Báptêm sẽ được lên kế hoạch hàng tháng”: thật sự là Hội thánh của Đức Chúa Trời cử hành phép Báptêm vào bất cứ giờ nào trong 24h trong ngày, chứ không phải được lên kế hoạch trước hàng tháng như họ nói.
  • Các nghi thức đám cưới được kết hợp với nhau dành cho những thánh đồ nam và nữ đã tham dự Hội thánh và trở thành những thánh đồ tận tụy của Hội thánh….” : điều này có nghĩa là Hội thánh của Đức Chúa Trời không làm đám cưới cho thành viên ở trong Hội thánh kết hôn với thành viên ở ngoài Hội thánh.
  • Các dịch vụ tang lễ này sẽ được sắp xếp dành cho các thánh đồ của Hội thánh và các thành viên của gia đình họ được gọi về trời bởi Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Chúa của họ…” : Điều này có nghĩa là Hội thánh của Đức Chúa Trời không chỉ tổ chức tang lễ cho các thành viên, mà còn cho người nhà của các thành viên (không gia nhập Hội thánh của Đức Chúa Trời). Thực tế là Hội thánh của Đức Chúa Trời không làm như vậy.  Khi tôi còn ở trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, các thành viên thường không được ủng hộ việc về dự tang lễ của người nhà, vì Hội thánh này sợ các thành viên khi về dự tang lễ thì sẽ “ăn đồ cúng”, “thờ hình tượng”. Tôi còn được họ day rằng do các thành viên đã dự Lễ Vượt Qua nên đều nhận được “sự sống đời đời”, họ sẽ không phải chết và sẽ sống đến khi An Xang Hồng đến phán xét thế gian. (Thực tế là có những thành viên đã qua đời do bệnh tật và tai nạn). Vậy nếu họ dạy các thành viên là “không có sự chết”, vậy thì họ ghi nghi thức tổ chức tang lễ vào bảng đăng ký xin được miễn thuế này để làm gì?
Lệ phí dành cho thành viên?

trang 4 (Phần III), câu hỏi số 11 hỏi rằng có phải tổ chức này là một tổ chức mà các thành viên tham gia phải đóng phí. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã đánh dấu vào ô “NO” – có nghĩa là “KHÔNG” (xem hình bên trái). Mặc dù họ không cần thiết phải điền vào mục a,b,c của câu hỏi số 11 này, nhưng ở mục c có hỏi là: “Các thành viên sẽ nhận được những quyền lợi gì khi họ đóng lệ phí thành viên?“, Hội thánh của Đức Chúa Trời trả lời rằng :”sự nâng cao về phần linh hồn và sự hoàn thiện cách sống của Cơ đốc nhân“. Tại sao họ nói các thành viên không cần đóng lệ phí, ở đây họ lại trả lời câu hỏi này. Thật là mâu thuẫn!

Kim Joo Cheol thành lập Hội thánh của Đức Chúa Trời vào năm 1998?

Trang 11 (Phần A) – câu 1 yêu cầu tổ chức này cung cấp một bản tóm tắt về lịch sử phát triển của Hội thánh và lý do thành lập Hội thánh. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã trả lời như sau:

Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội truyền giáo Tin lành Thế giới được thành lập bởi người cha sáng lập là Kim Joo Cheol vào khoảng năm 1998 do sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Mục sư Kim đã có một thông điệp từ Đức Chúa Trời truyền cho ông để rao giảng lời của Đức Chúa Trời hằng sống cho “tất cả thế giới”. Trong sự mặc khải này, ông được bảo phải giữ đức tin của các sứ đồ thánh của Đức Chúa Jesus và mang thông điệp của Đức Chúa Trời.đến cho cả nhân loại.

Trong bảng đăng ký xin được miễn thuế này, Hội thánh của Đức Chúa Trời nói rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời được thành lập bởi Kim Joo Cheol vào khoảng năm 1998, nhưng trên trang web chính thức của họ, họ ghi rõ ràng rằng An Xang Hồng đã thành lập Hội thánh của Đức Chúa Trời vào năm 1964. Xem bài viết đó tại đây. Tại sao họ luôn cho rằng An Xang Hồng là “Đức Chúa Trời”, mà họ lại phủ nhận vai trò của ông trong việc thành lập Hội thánh này trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của họ, trong khi trang web chính thức của họ lại khẳng định điều này? Tại sao họ lại nói dối như vậy? Nếu trong Hội thánh này có Đức Chúa Trời chân thật, liệu Đức Chúa Trời có đến thế gian rồi nói dối để được miễn thuế?

Tư cách thành viên của Hội thánh của Đức Chúa Trời và các Hội thánh khác?

Câu hỏi số 3 trong cùng trang 11 hỏi liệu Hội thánh này có yêu cầu các thành viên từ bỏ các tín ngưỡng tôn giáo khác hoặc sứ mệnh, công việc của họ trong các Hội thánh khác để trở thành thành viên của Hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã đánh dấu vào là “NO”- có nghĩa là “KHÔNG”. Đây là một lời nói dối,  vì các thành viên Hội thánh của Đức Chúa Trời đã bị bắt buộc từ bỏ tôn giáo trước đây của mình khi gia nhập Hội thánh này. Ngay khi tôi vừa gia nhập Hội thánh của Đức Chúa Trời thì họ đã nói tôi từ bỏ đạo Công giáo (tôn giáo trước đây của tôi). Tôi còn nhớ có một mục sư đạo Tin lành, sau khi tham gia Hội thánh này thì đã bị bắt buộc từ bỏ đạo Tin lành và sứ mệnh dẫn dắt những người đạo Tin lành trong Hội thánh Tin lành của ông ấy, kết quả là ông ấy đã bị cả Hội thánh Tin lành tại nơi đó xa lánh, dèm pha, khiến cho ông ấy và gia đình phải sống tách biệt với mọi người và rất khó khăn để ông ấy có thể đi gặp những người trong Hội thánh Tin lành đó.

Hơn nữa, Hội thánh của Đức Chúa Trời còn cấm các thành viên không được vào bất cứ một tổ chức tôn giáo nào (nhà thờ Công giáo, Tin Lành, chùa của đạo Phật,… ). Họ nói rằng nếu các thành viên làm như vậy thì các thành viên sẽ bị ma quỷ Satan cám dỗ, và các thành viên sẽ bị chết về phần linh hồn. Thật ra, họ lo sợ rằng các thành viên khi vào những nơi đó nghe giảng thì sẽ thấy họ sai thôi.

Làm phép Báptêm nhân danh Đức Chúa Jesus? Không đề cập gì đến An Xang Hồng !

Câu hỏi số 9 trong cùng trang 11 hỏi ngoài việc thờ phượng ra thì Hội thánh này còn tổ chức những nghi thức tôn giáo nào khác không. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã trả lời như sau:

Hội thánh này sẽ cử hành nghi thức phép Báptêm nhân danh Đức Chúa Jesus, và tổ chức các Lễ trọng thể cho Đức Chúa Trời.” 

Trong video này, Hội thánh của Đức Chúa Trời tuyên bố rằng mọi người nên chịu phép Báptêm nhân danh Đức Thánh Linh (An Xang Hồng). Tuy nhiên, họ không hề ghi chép chi tiết này trong bảng đăng ký xin được miễn thuế. 

Trang 12 (Mục A) – Câu hỏi 13 hỏi liệu tổ chức sẽ phong chức cho các thành viên của họ hay không và nếu có thì cần phải đáp ứng những yêu cầu nào. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã đánh dấu vào là “YES” – nghĩa là “CÓ” và nói những yêu cầu đó:

Phải chịu phép Báptêm nhân danh Đức Chúa Jesus. Phải học Kinh Thánh tích cực trong 6 tháng. Phải đi truyền đạo trong 3 năm và tham dự lễ thờ phượng ít nhất 1 năm

Một lần nữa, họ không đề cập đến An Xang Hồng hoặc Zahng Gil Jah. Tại sao Hội thánh của Đức Chúa Trời lại bỏ qua những chi tiết này, trong khi đó, những điều này được xem như là nền tảng cho giáo lý của họ?

Ngân sách cho việc trả lương cho mục sư?

Trang 12 (Mục A) – Câu hỏi 16: hỏi mỗi tuần, mục sư / những người có chức vụ trong Hội thánh và nhân viên dành bao nhiêu thời gian cho Hội thánh, cho công việc và số tiền trả cho mỗi người trong số họ. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã trả lời:

Hiện tại không có sự trả lương nào vì Hội thánh chỉ mới được thành lập. Tuy nhiên, mục sư đã dành ít nhất 60 giờ một tuần để làm công việc của Hội thánh mà không có việc làm nào khác.

Khi tôi còn là thành viên Hội thánh của Đức Chúa Trời, họ nói với tôi rằng không có mục sư, truyền đạo sư hay chấp sự nào được Hội thánh trả lương. Tôi được cho biết rằng tất cả mọi người đều có được thu nhập từ các công việc làm của họ bên ngoài Hội thánh. Điều thú vị là, để trả lời cho Trang 8 – Phần IV, Hội thánh của Đức Chúa Trời đã đính kèm ngân sách đề xuất của họ cho năm 1999, 2000 và 2001 (xem các hình bên dưới).

Xem qua bảng ngân sách dự kiến này của Hội thánh của Đức Chúa Trời thì thấy dấy lên nhiều câu hỏi: 

  • Tại sao lại có ngân sách cho lương của mục sư lương của nhân viên, trong khi họ nói rằng không có mục sư, truyền đạo sư hay chấp sự nào được trả lương?
  • Tổng thu nhập ước tính tăng lần lượt 29% và 36% trong hai năm. Số tiền được ngân sách dành cho lương của mục sư tăng lần lượt 70%59% trong hai năm. Tại sao lại có sự gia tăng không cân xứng như vậy trong bảng lương của mục sư?
  • Tại Mỹ, khi thờ phượng thì sẽ có dàn nhạc và dàn hợp ca. Các thành viên trong dàn nhạc phải tự mua nhạc cụ của riêng họ. Các thành viên của dàn hợp ca phải tự mua “trang phục cho dàn hợp ca” của riêng họ. Tại sao phải cần chi phí lên tới 10.000 đô la để vận hành một dàn hợp xướng trong Hội thánh của Đức Chúa Trời?
  • Số tiền được ngân sách dành chosự cứu rỗi được sử dụng để làm gì? Tại sao “sự cứu rỗi” lại có giá lên đến 20.000 đô la?
  • Có những khoản tiền được ngân sách dành cho sự chúc mừng/tang lễ, mặc dù Hội thánh của Đức Chúa Trời không cử hành tang lễ. Không chỉ có ngân sách cho hoạt động này, mà ngân sách còn tăng lần lượt 50% 67%. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch để chi tiêu số tiền này ở đâu?
  • Khi các thành viên có những chuyến truyền đạo ngắn hạn và dài hạn thì các thành viên phải tự chi trả các chi phí này. Vậy tại sao trong bảng ngân sách dự tính này lại có chi phí dành cho việc truyền đạo? Chi phí này sẽ được sử dụng để làm gì nếu mỗi thành viên tự trả chi phí đi lại và ăn ở?

Có sự khác biệt lớn giữa những gì Hội thánh của Đức Chúa Trời tiết lộ cho các thành viên của mình về tài chính của họ và những gì Hội thánh của Đức Chúa Trời tiết lộ cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ IRS. Tại sao Hội thánh của Đức Chúa Trời lại tuyên bố với các thành viên của họ rằng không ai được trả lương mà họ vẫn có ngân sách dành cho việc trả lương cho mục sư và các nhân viên? Tại sao lại có ngân sách Hội thánh của Đức Chúa Trời dành cho các dịch vụ tang lễ trong khi họ không khuyến khích các thành viên của họ tham dự tang lễ hoặc theo như họ nói thì không ai trong Hội thánh của họ phải chết do đã nhận được “sự sống đời đời” bởi việc dự Lễ Vượt Qua? Việc đánh giá các tài liệu có sẵn công khai  của Hội thánh của Đức Chúa Trời cho thấy sự không nhất quán to lớn của họ. Nếu bạn là thành viên, bạn nên suy nghĩ lại việc bạn có nên dâng 10% hoặc hơn thu nhập của mình cho Hội thánh này hay không?

Bấm vào đây để tải đầy đủ bảng xin được miễn thuế này của Hội thánh của Đức Chúa Trời (bằng Tiếng Anh).

Ở bài sau, tôi sẽ đăng tiếp bảng xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Bloomingdale, Illinois. Có rất nhiều điều đáng ngờ trong bảng xin được miễn thuế này nữa. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên