BẢNG ĐĂNG KÝ XIN ĐƯỢC MIỄN THUẾ CỦA HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TẠI BLOOMING DALE, ILLINOIS

Hội thánh của Đức Chúa Trời đã nói dối trong các bảng đăng ký xin được miễn thuế (IRS Tax Exempt Application) tại Mỹ.

bài trước, chúng ta đã thấy được Hội thánh của Đức Chúa Trời đã nói dối trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Los Angeles, California. Trong bài này, chúng ta sẽ thấy họ lại tiếp tục nói dối trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Bloomingdale, Illinois: họ nói dối so với giáo lý của họ, và có những điều họ lại ghi khác với những điều mà họ đã khai trong bảng đăng ký trước đó.  

Vào năm 2000, Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Bloomingdale, Illinois đã nộp đơn bảng đăng ký xin được miễn thuế lên Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service – viết tắt là IRS). Bấm vào đây để biết thêm thông tin về quy trình đăng ký, và cách mà bạn có được một bản sao của đơn đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Bloomingdale, Illinois từ IRS. Khi đọc bảng đăng ký xin được miễn thuế này, chúng ta thấy dấy lên nhiều câu hỏi.

Lễ Trọng Thể vào mỗi ngày thứ bảy?

Trang 2 (Phần II), Hội thánh của Đức Chúa Trời cung cấp mô tả về các hoạt động của Hội thánh. Trái với bảng đăng ký tại Los Angeles, California, họ ghi thêm một một lịch trình thờ phượng. Phần A đoạn III nêu rõ, sau mỗi buổi thờ phượng sáng thứ bảy, lễ trọng thể được chuẩn bị bởi mục sư. Họ đề cập đến lễ trọng thể nào? Ngày Sabát đã được đề cập cùng với các lễ trọng thể khác trong các câu Kinh Thánh như Nê-hê-mi 10:33 và 1 Sử ký 23:31. Do đó, vẫn chưa rõ lý do tại sao lại có một lễ trọng thể nào khác được chuẩn bị sau buổi thờ phượng sáng thứ bảy hàng tuần.

Các buổi học Kinh Thánh hai tuần một lần?

Lưu ý Phần B trong cùng trang 2  nêu rõ rằng các buổi học Kinh Thánh được tiến hành hai tuần một lần vào các tối thứ Tư lúc 7 giờ tối cho người lớn. Khi tôi còn ở trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, các buổi học Kinh Thánh được tổ chức mỗi ngày và vào tất cả các giờ, đôi khi đến tận 10h tối, ở Mỹ thì các thành viên có khi học Kinh Thánh đến 2 giờ sáng. Hội thánh của Đức Chúa Trời mô tả các buổi học Kinh Thánh của họ:

“Thông qua Kinh Thánh, các thành viên nhận ra Đấng Christ đã cho chúng ta sự sống và sự tha tội. Các thành viên hiểu được sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus và hy sinh của Ngài để cho chúng ta sự cứu rỗi. Vì vậy, các thành viên nên xây dựng đức tin trên nền tảng của các sứ đồ với Đức Chúa Jesus .

Không hề đề cập đến An Xang Hồng hay Zahng Gil Jah?

Trang 3 (Câu hỏi 4 & 5) – Lưu ý rằng mục sư tổng hội trưởng của Hội thánh của Đức Chúa Trời Kim Joo Cheol được ghi chép là chủ tịch của tổ chức này. Trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Los Angeles (Phần A), Kim Joo Cheol được ghi chép là “người cha sáng lập” của Hội thánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong Câu hỏi 5, khi được hỏi liệu tổ chức nộp bảng đăng ký này có phải là một sự phát triển của một tổ chức khác hay nếu họ có mối quan hệ đặc biệt với một tổ chức khác vì lý do liên quan đến các những người lãnh đạo hoặc các yếu tố khác, Hội thánh của Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi này là “Không. Tại sao Hội thánh của Đức Chúa Trời trả lời “Không” cho câu hỏi này khi Kim Joo Cheol được ghi chép là “người cha sáng lập” Hội thánh của Đức Chúa Trời trong bảng đăng ký xin được miễn thuế tại Los Angeles và Kim Joo Cheol được ghi chép là chủ tịch của  Hội thánh của Đức Chúa Trời trong bảng đăng ký xin được miễn thuế tại Bloomingdale? Không phải Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Bloomingdale là sự phát triển của một tổ chức lớn hơn là Hội thánh của Đức Chúa Trời sao?

Ngân sách dành cho việc trả lương nhân viên?

Trang 8 (Phần IV) – Hội thánh của Đức Chúa Trời ghi nhận là thu nhập trong năm đầu tiên 327.600 đô la ở dòng thứ 13 trong bảng, nhưng ở dòng số 24 thì họ ghi chép là chi phí của họ vượt quá thu nhập này đến 282.857 đô la trong khoảng thời gian từ 1/7/2000 đến 31/12/2000, chỉ trong vòng 6 tháng. Có thành viên nào biết là số tiền chi tiêu 282.857 đô la vượt quá thu nhập này đã được chi vào mục đích gì không? Họ cũng ghi chép ở dòng thứ 13 là trong năm tiếp theo thì họ kỳ vọng thu nhập là 130.580 đô la, trong năm tiếp theo nữa thì thu nhập chỉ là 255.880 đô la trong dòng số13. Tại sao họ kỳ vọng thu nhập sẽ ngày càng ít đi, trong khi số thành viên của họ ngày càng tăng thêm?  Lưu ý dòng 17 mô tả khoản lương được trả cho nhân viên, ban lãnh đạo và các thành viên. Hội thánh của Đức Chúa Trời dự trù kinh phí để trả cho nhân viên của họ lần lượt 10.000 đô la trong năm 2001 và 12.000 đô la trong năm 2002. Tuy nhiên, nhiều thành viên Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Bloomingdale đã nói rằng tại đây thì không ai được trả lương cả.

Trong bảng Lịch trình đính kèm – Hội thánh của Đức Chúa Trời nhắc lại, trả lương cho mục sư từ tháng 1.2001, không được trả lương trước ngày đó. Tại sao Hội thánh của Đức Chúa Trời nói với các thành viên rằng “không ai được trả lương”, và sau đó lại có ngân sách trả lương cho nhân viên trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của họ?

 

Một lần nữa, họ không hề đề cập đến An Xang Hồng hay Zahng Gil Jah

Trang 11 (Phần A) – câu 1 yêu cầu tổ chức này cung cấp một bản tóm tắt về lịch sử phát triển của Hội thánh và lý do thành lập Hội thánh. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã trả lời như sau:

“Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới bắt đầu ngày 01/07/2000. Lý do thành lập Hội thánh là để rao truyền Tin Lành mà Đức Chúa Jesus và các sứ đồ đã dựng nên cho hàng xóm, cộng đồng và toàn thế giới. Thông qua các buổi thờ phượng và học Kinh Thánh, Hội thánh tuyên bố tình yêu của Đức Chúa Trời, và khiến cho mọi người nhận ra tình yêu chân thật của Đức Chúa Trời là gì. Hội thánh giúp mọi người đạt được lẽ thật và mục tiêu đức tin của họ.”

Trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Los Angeleshọ không đề cập đến An Xang HồngZahng Gil Jah, trong bảng đăng ký này cũng vậy. Tại sao nền tảng đức tin của họ là tin vào An Xang Hồng và Zahng Gil Jah, vậy mà họ không hề đề cập đến tên của hai người này trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của họ? Trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Los Angeles, tại câu hỏi này, họ ghi chép Kim Joo Cheol là “người cha sáng lập” của họ. Trong bảng đăng ký này, tại câu hỏi này, họ không hề đề cập đến Kim Joo Cheol luôn. Tại sao Hội thánh của Đức Chúa Trời đưa ra câu trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi chỉ sau đó một năm? Có thể là do họ tuyên bố không có mối quan hệ với bất kỳ tổ chức nào khác trên Câu hỏi 5 – Trang 3 trong bảng đăng ký này?

Không có tiêu chuẩn nào để được tham gia các buổi thờ phượng của Hội thánh của Đức Chúa Trời?

Câu hỏi 6 ở cùng trang 11 hỏi rằng có phải các buổi thờ phượng của họ được mở cửa cho công chúng tham gia, Hội thánh của Đức Chúa trời đã trả lời rằng:

” Thông qua các tờ báo địa phương, Hội thánh công khai sự thờ phượng của mình và không cần có tiêu chuẩn nào để được tham gia thờ phượng cùng Hội thánh

Có bằng chứng nào chỉ ra rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời đã thông báo với báo chí địa phượng như vậy? Không cần có tiêu chuẩn nào để được tham gia thờ phượng cùng Hội thánh? Khi tôi còn ở trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, chỉ những ai đã gia nhập Hội thánh này, đã chịu phép Báptêm rồi thì mới được thờ phượng. Ngoài ra, có những người đã đồng ý chịu phép Báptêm của Hội thánh này, nhưng họ chưa được làm phép Báptêm (do chưa đủ 18 tuổi và chưa được sự đồng ý của cha mẹ, do đến giờ thờ phượng nên chưa kịp làm phép Báptêm…) thì mới được phép tham dự thờ phượng. Các buổi thờ phượng của họ cũng không được mở rộng cho công chúng tham gia, tại Mỹ cũng như tại Việt Nam và các nước khác. Họ đóng cửa Hội thánh rất kỹ trong giờ thờ phượng. Họ không cho phép người lạ vào Hội thánh. Tại Mỹ, họ thậm chí còn đe dọa gọi cảnh sát đến bắt những người đi vào trong Hội thánh của họ.

Hội thánh của Đức Chúa Trời tiếp tục tuyên bố rằng họ cử hành tang lễ

Câu hỏi 9 ở cùng trang 11 hỏi rằng những nghi thức tôn giáo nào khác mà Hội thánh sẽ cử hành, Hội thánh của Đức Chúa Trời đã trả lời rằng:

“Phép Báptêm , đám cưới và đám tang sẽ được cử hành bởi Hội thánh”.

Như đã thảo luận trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Los Angeles, Hội thánh của Đức Chúa Trời không cử hành, tin tưởng hoặc cho phép các thành viên của họ tham dự đám tang. Tại sao sau đó, Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ liệt kê tang lễ như nghi thức tôn giáo mà Hội thánh sẽ cử hành? Đây có phải là một nỗ lực để họ giống các nhà thờ khác nộp đơn xin miễn thuế, để cho Hội thánh của Đức Chúa Trời được miễn thuế?

Một lần nữa, hội thánh của Đức Chúa Trời khẳng định rằng mục sư được trả lương

Trang 12 (Phần A) – Câu hỏi số 16 hỏi rằng nhân viên hành chính/mục sư và các nhân viên khác mỗi người dành bao nhiêu thời gian cho công việc của Hội thánh và số tiền bồi thường được trả, Hội thánh của Đức Chúa Trời đã trả lời:

“Mục sư: 40 giờ / tuần, 1000 đô la/ tháng (sẽ bắt đầu trả từ năm 2001)”.

Bản tin Hội thánh ngày 5/8/2000

Hội thánh của Đức Chúa Trời đã từng in và phân phát các bản tin của Hội thánh. Tại sao họ không tiếp tục làm việc này nữa? Kiểm tra thêm bản tin này có thể cho chúng ta câu trả lời. Xem hình dưới để đọc bảng tin của Hội thánh của Đức Chúa Trời  tại Bloomingdale vào ngày 5/8 /2000, mặt trước và mặt sau (bằng Tiếng Anh).

Có một số điểm không nhất quán giữa bảng tin của Hội thánh của Đức Chúa Trời  tại Bloomingdale vào ngày 5/8 /2000 và bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Bloomingdale:

  • Tại trang 2 của bảng đăng ký xin được miễn thuế, Hội thánh của Đức Chúa Trời tuyên bố rằng các buổi học Kinh Thánh được tổ chức hai tuần một lần. Ở bảng tin của Hội thánh này, chúng ta thấy rằng các buổi học Kinh Thánh được tổ chức bốn lần mỗi tuần.
  • Ở mặt sau của bảng tin của Hội thánh này, các khoản phụng sự trong tuần được tiết lộ là 1110 đô la. Tại trang 8 của bảng đăng ký xin được miễn thuế, Hội thánh của Đức Chúa Trời tuyên bố đã thu được 327.600 đô la doanh thu từ 1/7/2000-31/12/2000, Đây là khoảng thời gian nửa năm. Chúng ta cùng tính nhé. Nếu Hội thánh của Đức Chúa Trời thu được trung bình 1110 đô la mỗi tuần nhân với 26 tuần (nửa năm) chỉ là 28.600 đô la mà thôi, không phải là 327.600 đô la, vậy còn 299.000 đô la khác đến từ đâu? WMSCOG có nguồn thu nhập khác không? Hoặc là số tiền được báo cáo trong bản tin của Hội thánh ít hơn số tiền thực tế thu được? Hay là $ 1.110 là một tuần mà họ thu nhập ít nhất trong nửa năm?
Quy định của Hội thánh

Hội thánh của Đức Chúa Trời đã đính kèm một bản sao Quy định của họ vào bảng đăng ký xin được miễn thuế này. Thật thú vị khi không có Quy định nào được gửi cùng với bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Los Angeles một năm trước đó.

Mục 3. Mục đích của Hội thánh: “Mục đích của Hội thánh này là bảo tồn, truyền lại giáo lý của Hội thánh sơ khai dựa trên đức tin của Hội thánh sơ khai như Đức Chúa Jesus đã dạy dỗ, để cứu thế giới thông qua các buổi thờ phượng, mục vụ, giáo dục, cứu trợ và các hoạt động phụng sự tình nguyện”.

Hội thánh của Đức Chúa Trời không bao gồm việc dạy các thành viên của mình về An Xang Hồng hoặc Zahng Gil Jah trong mục đích của Hội thánh. Tại sao Hội thánh của Đức Chúa Trời tiếp tục bỏ qua phần quan trọng như vậy trong giáo lý của họ và khuyên các thành viên làm khác đi? Trong một cuốn sách có tựa đề, “Hãy khoe khoang về Đức Chúa Trời”, Kim Joo Cheol viết:

Nếu chúng ta biết giá trị thực sự, chúng ta cũng nên … tuyên bố giá trị của Nước Thiên Đàng cho các nước và bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời, người đã trở thành Thánh Linh [An Xang Hồng] và Vợ Mới [Zahng Gil Jah], cho toàn thế giới“. 

Vì Kim Joo Cheol đã ký tên trên bảng đăng ký xin được miễn thuế này (xem trang 1), rõ ràng những lời mà Kim Joo Cheol viết trong quyển sách “Hãy khoe khoang về Đức Chúa Trời” này không áp dụng cho bảng đăng ký xin được miễn thuế này. Có phải Kim Joo Cheol không phải là người biết giá trị thực sự của “Đức Chúa Trời” mà họ tôn thờ?

Hai loại thành viên?

Mục 5 của Bảng Quy định này: Các loại thành viên và sự thu nhận – Hội thánh của Đức Chúa Trời tuyên bố có hai loại thành viên: thành viên tích cực : “người đồng ý với mục đích của Hội thánh và tham gia Hội thánh”thành viên danh dự: người đã có đóng góp đặc biệt cho Hội thánh hoặc một người có hiểu biết và kinh nghiệm theo khuyến nghị của Hội thánh.

Những loại “đóng góp đặc biệt” nào để được bảo đảm là thành viên danh dự của Hội thánh của Đức Chúa Trời? Người ta cần trả bao nhiêu cho một vé lên Nước Thiên Đàng? Một người cần phải “đóng góp đặc biệt” bao nhiêu tiền để không phải giữ gìn ngày Sabát hay bất kỳ một Lễ trọng thể nào khác? Những loại hiểu biết và kinh nghiệm gì cần có để được là một thành viên danh dự của Hội thánh này? Kim Joo Cheol nói gì về điều này trong chương 2:  “Đức tin có hiểu biết và đức tin có việc làm” trong quyển sách “Hãy khoe khoang về Đức Chúa Trời” của ông:

Mặc dù họ biết những lời của Đức Chúa Trời, nhưng nếu họ không thực hành chúng, họ cũng không thể hiểu chính xác ý muốn của Đức Chúa Trời chứa đựng trong các mệnh lệnh và luật lệ của Đức Chúa Trời, họ cũng không thể tham gia vào công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hiểu biết có thể được gọi là lý thuyết, và làm nó mới gọi là thực hành. Thông qua các nguyên tắc của thế giới này, chúng ta có thể thấy rằng không có gì có thể được thực hiện trừ khi lý thuyết và thực hành được hài hòa.” (Trang 15 – Bản Tiếng Anh).

Theo Kim Joo Cheol, hiểu biết là không đủ để được cứu rỗi. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với các yêu cầu để được trở thành thành viên danh dự của Hội thánh của Đức Chúa Trời theo mô tả trong Quy định của họ trong Bảng đăng ký xin được miễn thuế này. Có phải thành viên danh dự cũng nhận được sự cứu rỗi mặc dù không phải giữ gìn ngày Sabát hay bất kỳ một Lễ trọng thể nào khác?

Lệ phí của thành viên? Không hoàn lại

Mục 6 của Bảng Quy định này: Lệ phí của thành viên

Hội thánh của Đức Chúa Trời gọi cái gì là “lệ phí của thành viên” vậy ? Đây có phải là một thuật ngữ khác dành cho việc dâng 1/10 thu nhập? Dường như có một yêu cầu về đóng góp tiền để vẫn là thành viên của Hội thánh của Đức Chúa Trời. Từ điều này, người ta chỉ có thể kết luận rằng sự cứu rỗi không miễn phí trong Hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời cũng bao gồm chính sách không hoàn trả như là một phần trong Quy định của họ.

“Các khoản lệ phí hoặc đóng góp đã được thực hiện sẽ không được hoàn trả với bất cứ lý do gì”. 

Loại trừ khỏi tư cách thành viên?

Mục 7 của Bảng Quy định này: trong số các tiêu chí mà Hội thánh của Đức Chúa Trời liệt kê để loại trừ người đó như là thành viên của Hội thánh là “thành viên bị chết”. Khi tôi còn ở trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, tôi được họ dạy là do các thành viên đã nhận được “sự sống đời đời” thông qua Lễ Vượt Qua, nên không ai phải bị chết cả.  Tuyên bố này sẽ chỉ đúng dựa trên sự kiện rằng một khi thành viên đã chết, anh ta hoặc cô ta không còn là thành viên nữa. Một lý do khác để loại trừ khỏi tư cách thành viên là “thành viên không thể trả lệ phí (1/10?)  trong hơn một năm mà không có lý do đặc biệt nào” . Điều này có nghĩa là Hội thánh của Đức Chúa Trời thừa nhận rằng họ sẽ đuổi các thành viên ra khỏi Hội thánh của họ khi thành viên này không trả lệ phí (dâng 1/10) trong hơn 1 năm.

Mục 7 của Bảng Quy định này: Trong trường hợp thành viên đó đã làm tổn hại danh tiếng của Hội thánh này hoặc đã vi phạm mục đích của Hội thánh này hoặc vi phạm trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên, anh ta sẽ bị xóa khỏi tư cách thành viên khi được Hội thánh chấp thuận.”

Có phải tư cách thành viên đã bị xóa ngay cả khi (các) tuyên bố được cho là đã gây thiệt hại cho danh tiếng của Hội thánh là đúng? Không có hướng dẫn nào về cách xử lý tình huống này về mặt điều tra các tuyên bố được đưa ra hoặc ai trong Hội thánh sẽ đưa ra sự chấp thuận của họ cho việc xóa tư cách thành viên này. (Bấm vào đây để đọc câu chuyện của thành viên cũ: Hội thánh của Đức Chúa Trời đuổi cô ấy ra và sau đó Hội thánh cố gắng để cô ấy ký một “Bảng cam kết không tiết lộ” để ngăn cô ấy kể câu chuyện của mình).

Tài khoản đặc biệt? 

Mục 18 của Bảng Quy định này: “Hội thánh này có thể tiến hành kinh doanh kiếm lợi nhuận hoặc nếu cần thiết có thể thiết lập một tài khoản đặc biệt.”

“Tài khoản đặc biệt” này là gì? Loại tiền nào được đưa vào tài khoản này?

 

Quy định của Hội thánh này có từ ngày 25 tháng 10 năm 1997 nhưng Hội thánh của Đức Chúa Trời đã không nộp đơn xin tình trạng miễn thuế cho đến năm 2000. Tôi tự hỏi liệu các thành viên có biết rằng các khoản đóng góp của họ hoặc “lệ phí thành viên” của họ trong vòng ba năm không đủ điều kiện để được miễn thuế.

 

Kết luận

Bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời nộp tại Bloomingdale, IL giống với Bảng đăng ký xin được miễn thuế của họ tại Los Angeles, CA ở chỗ có sự khác biệt giữa những gì Hội thánh của Đức Chúa Trời tiết lộ cho các thành viên của mình về tài chính của họ và những gì Hội thánh của Đức Chúa Trời tiết lộ cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ IRS. Có một sự nhầm lẫn lớn về việc các mục sư hoặc các thành viên cấp cao khác có được Hội thánh của Đức Chúa Trời trả lương hay không. Các thành viên hiện tại nên xem xét điều này cẩn thận. Hoặc họ được trả lương hoặc họ không. Không thể là cả hai. Tại sao bạn phải dâng cho họ 10% hoặc hơn thu nhập của mình, chỉ để vẫn là thành viên của tổ chức này? Họ thực sự mang lại cho bạn những gì? Bạn đang trả tiền cho sự cứu rỗi của bạn? Hội thánh của Đức Chúa Trời thừa nhận rằng họ sẽ loại trừ tư cách thành viên khi thành viên đó không đóng lệ phí cho họ. Điều này ở đâu trong Kinh Thánh? Hội thánh của Đức Chúa Trời nói rằng không thể nhận được sự cứu rỗi mà không tin vào An Xang HồngZahng Gil Jah, và những yêu cầu khác, nhưng Hội thánh của Đức Chúa Trời khai báo với IRS, họ chỉ nói về Đức Chúa Jesus. Và những gì về thành viên danh dự? Nếu bạn ở Bloomingdale, rõ ràng bạn có thể trả tiền cho sự cứu rỗi của mình mà không phải giữ gìn ngày Sa-bát và các ngày lễ trọng thể khác? Là một thành viên, làm thế nào bạn có thể bỏ qua những khác biệt to lớn này giữa những gì Hội thánh của Đức Chúa Trời nói với IRS và những gì họ nói với bạn?

Kim Joo Cheol kêu gọi các thành viên của họ phải có đức tin (Sách “Hãy khoe khoang về Đức Chúa Trời” – trang 58 bản Tiếng Anh), ông tuyên bố rằng họ phải tin vào An Xang HồngZahng Gil Jah, trong một nỗ lực để cứu tất cả loài người,  và nói với những người khác cách để họ nhận được sự cứu rỗi (Sách “Hãy khoe khoang về Đức Chúa Trời” – trang 38 bản Tiếng Anh) nhưng Hội thánh của Đức Chúa Trời không ghi chép điều này trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của họ gửi lên Sở thuế vụ Hoa Kỳ IRS. Tại sao Hội thánh của Đức Chúa Trời lại bỏ qua đức tin của họ vào An Xang Hồng và Zahng Gil Jah ở đây? Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ nói gì với một thành viên nếu thành viên đó không bày tỏ đức tin của họ vào An Xang Hồng và Zahng Gil Jah?

Bấm vào đây để tải bản đầy đủ của bảng đăng ký xin được miễn thuế này (bằng Tiếng Anh). 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên