AN XANG HỒNG TIÊN TRI SAI VỀ NGÀY TẬN THẾ

Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) tuyên bố rằng An Xang Hồng chính là Đức Chúa Jesus đến lần thứ hai, và cũng chính là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, An Xang Hồng đã tiên tri sai về ngày tận thế (ngày mà Đức Chúa Jesus đến phán xét thế gian) đến 3 lần vào các năm 1967, 1988 và 2012. Dưới đây là danh sách các bài đó:

 1. An Xang Hồng tiên tri Đức Chúa Jesus sẽ đến vào năm 1988.
 2. Tờ rơi cho biết năm 1988 là tận thế.
 3. An Xang Hồng tiên tri tận thế là vào năm 2012.
 4. An Xang Hồng tiên tri tận thế là vào năm 2012.
 5. Người sáng lập Hội thánh Đức Chúa Trời 3 lần dự đoán ngày tận thế, lần nào cũng sai!

Kết luận

  1. Nếu An Xang Hồng thật sự là Đức Chúa Jesus đến lần thứ hai thì ông phải biết ngày đến phán xét thế gian của chính mình chứ, đằng này ông đều tiên tri sai. Đây cũng là một trong những lý do khẳng định rằng An Xang Hồng không phải là Đức Chúa Jesus đến lần thứ hai và cũng không phải là Đức Chúa Trời.
  2. Nếu một người tiên tri mà lời tiên tri đó không ứng nghiệm thì người đó chỉ là tiên tri giả mà thôi.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:17-22: Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Chúng nó nói có lý; ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn ngươi. Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào Đức Giê-hô-va không có phán? Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.

 Tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên, giả danh là hiền lành, nhân từ đến với mọi người, nhưng bề trong là muông sói hay cắn xé (Mathiơ 7:15). Tiên tri giả cũng như sư tử rống đi rình mò xung quanh để tìm kiếm linh hồn người nào nó có thể nuốt được (I Phierơ 5:8). Kết cục của tiên tri giả và những người đi theo sẽ là hồ lửa địa ngục đời đời mà thôi (Mathiơ 23:13, Mathiơ 23:15).

 1.   An Xang Hồng chưa bao giờ khẳng định ông là  Đức Chúa Jesus đến lần thứ hai. Ông chỉ tự cho rằng mình là Đấng tiên tri Êli. Điều này cũng được khắc trên bia mộ của ông. Vậy sự thật là gì? Sau cái chết của ông vào năm 1985 thì Hội thánh do ông thành lập bị chia thành 2 Hội thánh là:
 • Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng An Xang Hồng. (gồm Zahng Gil Jah, Kim Joo Cheol cùng các thành viên khác)

Kim Joo Cheol và Zahng Gil Jah muốn quay lại với hình ảnh “Mẹ linh hồn” hay còn gọi là “Đức Chúa Trời Mẹ”. “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng An Xang Hồng” (sau đó được đổi tên thành Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới  (WMSCOG ) vào năm 1997).  Hai giáo lý quan trọng mới được thêm vào:

 • An Xang Hồng nên được xem là Đức Chúa Jesus tới lần thứ hai, và nên được gọi là Christ An Xang Hồng, và theo một quan điểm truyền thống thuyết ba ngôi về Kitô giáo thì ông cũng chính là Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời Cha, và cũng chính là Đức Chúa Trời.
 • Zahng Gil Jah nên được xem là Đức Chúa Trời Mẹ, hình ảnh nữ của Đức Chúa Trời, là Mẹ Nước Thiên Đàng, hay Mẹ, và cùng với An Xang Hồng được xem là Đức Chúa Trời.

Một sự thay đổi trong việc cử hành lễ thể hiện trong việc đổi tên “Nhân Chứng Jesus” thành “Nhân Chứng An Xang Hồng”, tín đồ không cầu nguyện với tên Đức Chúa Jesus nữa mà với tên Christ An Xang Hồng.

Sự sùng bái An Xang Hồng và Zahng Gil Jah đã bị “chỉ trích gay gắt” và hội thánh đã bị Hội đồng Giáo hội Quốc gia Hàn Quốc chính thức lên án là một sự cuồng tín tôn giáo, bội giáo hay cuồng giáo hay tà giáo (heretical cult).

Như vậy, có thể thấy rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG) tự cho rằng An Xang Hồng là Đức Chúa Trời, chứ ông không hề khẳng định về điều đó.

Xem thêm: Những lời tiên tri về tận thế sai của một số người trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên