BẢNG ĐĂNG KÝ XIN ĐƯỢC MIỄN THUẾ CỦA HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TẠI BLOOMING DALE, ILLINOIS

Hội thánh của Đức Chúa Trời đã nói dối trong các bảng đăng ký xin được miễn thuế (IRS Tax Exempt Application) tại Mỹ. Ở bài trước, chúng ta đã thấy được Hội thánh của Đức Chúa Trời đã nói dối trong bảng đăng ký xin được miễn thuế của Hội thánh của Đức Chúa Trời tại […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên