CÂU CHUYỆN VỀ CHỒNG CŨ CỦA ZAHNG GIL JAH

Đã có một số tranh cãi trực tuyến liên quan đến cuộc hôn nhân đầu tiên của Zahng Gil Jah. Khi tôi còn ở trong Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới (WMSCOG), đã một lần tôi lên mạng xem và biết được rằng An Xang Hồng và Zahng Gil Jah đều đã kết hôn với người khác và đã […]

AN XANG HỒNG VỚI HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

An Xang Hồng, người sáng lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã rao giảng một số điều, trong khi đó, Hội Thánh của Đức Chúa Trời rao giảng những điều trái ngược với những gì An Xang Hồng đã giảng. Có thể xem một vài ví dụ sau An Xang Hồng nói nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời nói “Sự […]

AN XANG HỒNG HIỂU SAI VÀ MÂU THUẪN VỚI KINH THÁNH TRONG CÁC QUYỂN SÁCH CỦA MÌNH

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tuyên bố rằng một người đàn ông Hàn Quốc tên là An Xang Hồng là Đức Chúa Jesus đến thế gian lần thứ 2 (Đây cũng là tuyên bố mà Giáo hội Thống nhất đưa ra về người sáng lập của họ tên là Sun Myung Moon, cũng là người Hàn Quốc). An Xang […]

THÀNH VIÊN HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI XIN HÃY BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY.

Nếu bạn là thành viên của Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (WMSCOG), tôi rất vui vì bạn đã đến đây. Tôi viết blog này là vì bạn, chứ không phải để chống lại bạn.    Tôi hiểu bạn có thể không vui khi đọc những thông tin tiêu cực về […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên